Handelsbetingelser for private

Velkommen som kunde. I handelsvilkårene kan du læse de betingelser, som gælder for kunder i Gigabit ApS.

Vær venligst opmærksom på, at der er forskel på, hvorvidt man er kunde i områder, hvor Gigabit lejer fiberkabler af andre udbydere (eksisterende fibernet), eller er kunde på Gigabits eget fibernet (kunde i fiberprojektområde).

Disse vilkår beskriver abonnementsaftalen der er gældende for løbende køb af en eller flere tjenester leveret af Gigabit ApS.

Alle betalinger skal foregå online med følgende betalingskort:

Dankort betalingskortDankort / VISA-Dankort

Visa betalingskortVISA

Visa Elektron betalingskortVISA Electron (Dansk)

Mastercard betalingskortEuroCard / MasterCard

jcb betalingskortJCB

Maestro betalingskortMaestro

Kunden er forpligtet til at informere Gigabit ApS om ændringer i betalingskort- og kontaktoplysninger. Hvis en automatisk fornyelse bliver afvist - uanset årsag - bliver der fremsendt en faktura på email og/eller til den registrerede adresse pålagt et betalingsgebyr på 50 kroner med en betalingsfrist på 10 dage. Hvis kunden kommer i restance, er Gigabit ApS berettiget til at lukke helt eller delvist for tjenesterne uden, at kunden har ret til kompensation for en sådan periode. Gigabit ApS er også berettiget til at opkræve et genåbningsgebyr, der vil fremgå af rykkerskrivelsen.

Router, modem, kabler og andet udstyr leveret af Gigabit ApS ejes af Gigabit ApS, og er kundens ansvar i abonnementsperioden. Sådant udstyr skal returneres ubeskadiget til Gigabit ApS ved ophør af aftalen. Hvis udstyret ikke er Gigabit ApS i hænde senest 14 dage efter ophør af aftalen, faktureres kunden for det manglende eller beskadigede udstyr. Gigabit ApS er berettiget til at opkræve gebyr for ikke-returneret udstyr.

Kunden må kun tilslutte modem til fibernettet der er leveret af Gigabit ApS. Såfremt modem eller enhver form for andet udstyr skaber forstyrrelser på fibernettet, er kunden forpligtet til at frakoble sådan udstyr og Gigabit ApS har ret til at lukke forbindelsen.

Ved tvivl om hvorvidt kundens udstyr kan formodes at skabe tekniske forstyrrelser på fibernettet, rådgiver Gigabit gerne kunderne via [email protected], på Facebook eller på tlf.: 71 99 22 30

Kunden kan anmode Gigabit ApS om en fejlsøgning på forbindelsen i normal arbejdstid. Hvis det viser sig, at en fejl skyldes kundens egne forhold eller eget udstyr, kan Gigabit ApS fakturere kunden for udgifter i forbindelse med fejlsøgningen. Teknikerbesøg, som skyldes fejl i kundens egne forhold eller eget udstyr, koster 599 kr.

Kunden kan tilkøbe et teknikerbesøg i normal arbejdstid til opsætning af Gigabits modem og router, så alt er klar til brug. Det koster 599 kr. pr. 1/11 – 2018.

Kunden kan ikke kræve kompensation for afbrydelser i tjenesterne der varer samlet under to døgn. Ved afbrydelser over to døgn der skyldes Gigabit ApS kan kunden efter krav få en forholdsvis kompensation der modregnes i næstkommende opkrævning.

Ved væsentlig misligholdelse af aftalen er Gigabit ApS berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde forbindelsen til tjenesterne. Misligholdelse og/eller afbrydelse af tjenesterne fritager ikke kunden for betaling til Gigabit ApS, og genåbning koster et gebyr. Kunden er erstatningsansvarlig for den skade misligholdelsen måtte påføre Gigabit ApS.

Væsentlig misligholdelse kan være (men ikke udtømmende):

  • Manglende betaling på trods af fremsendelse af rykkerbrev
  • Opgivelse af ukorrekte oplysninger ved oprettelse og flytning
  • TV-, telefon- og/eller netværksdeling med andre husstande
  • Kunden standser sine betalinger, begæres konkurs, på anden måde viser sig insolvent eller må formodes ikke at være i stand til at kunne overholde sine forpligtelser
  • Kunden tilslutter udstyr til fibernettet der ikke er leveret af Gigabit ApS, og som forårsager tekniske forstyrrelser på fibernettet.
  • Tjenesterne anvendes til kommerciel virksomhed, formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører kundens husstand
  • Kunden medvirker til spredning af virus, spam, uønsket post for modtageren, kædebreve og lignende
  • Gigabit ApS nægtes adgang til anlæg eller installationer
  • Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser
  • Kunden bryder gældende lovgivning

Kunder på eksisterende fibernet

I ordrebekræftelsen vil Gigabit ApS angive et forventet leveringstidspunkt. Kunden er indforstået med, at leveringstidspunktet kan afvige fra det angivne, da leveringen kan afhænge af tekniske forhold samt forhold hos underleverandører. Gigabit ApS har ret til at hæve aftalen, såfremt Gigabit ApS alligevel ikke er i stand til at levere forbindelsen uanset årsag og at der tidligere er angivet et forventet leveringstidspunkt.

Abonnementet fornyes automatisk hver tredje måned og kan opsiges med løbende måned plus en måneds varsel. Abonnementet er dog uopsigeligt de første 3 måneder i bindingsperioden, som gælder fra leveringstidspunktet.

Op- og nedgradering af hastighed kan ligeledes ske med en måneds varsel (løbende måned plus en måned). Alle betalinger opkræves forud for 3 måneder af gangen. I tilfælde af forbrugsafhængige tjenester faktureres de normalt månedsvis bagud. Kvittering og ordrebekræftelse sendes til den e-mail kunden har oplyst.

Der er en 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis kunden ved bestilling har fravalgt de 14 dages fortrydelsesret, og Gigabit ApS på den baggrund har påbegyndt leverancen af bestillingen helt eller delvist.

Kunder i fiberprojektområder

For en kunde, som betaler etableringspris for en ejendom beliggende i et af Gigabits fiberprojektområder, gælder følgende:

1) Kunder tilmeldt projekter med tilmeldingsfrist i 2017,2018 og 2019:

Etableringsprisen betales ved tilmelding. For rettidigt tilmeldte kunder følger 60 mdrs. gratis 100/100 Mbps internetsforbindelse med i købet. For kunder tilmeldt efter tilmeldingsfristen (herefter kaldet efternølere), følger 48 mdrs. gratis 100/100 Mbps forbindelse med etableringsprisen.

I tilfælde af kundens opsigelse af aftalen efter den medfølgende 100/100 Mbps internetforbindelse er aktiveret (efter kunden er online), tilbagebetales en del af etableringsprisen. Tilbagebetalingen udgør 49 kr. pr. tilbageværende måned af den medfølgende gratis 100/100 Mbps internetforbindelse.

Eksempel:

En rettidigt tilmeldt kunde med 60 mdrs. medfølgende 100/100 Mbps forbindelse kommer online 1/5 – 2019. Kunden opsiger aftalen pr. 31/4 2022. Hermed er 36 af de 60 medfølgende måneder med 100/100 Mbps internetforbindelse benyttet. Kunden udbetales 1176 kr. (24 mdr. x 49 kr) for de 24 mdr., som kunden ikke kommer til at benytte den medfølgende 100/100 Mbps forbindelse.

2) For alle fiberprojektkunder uanset tilmeldingstidspunkt gælder:

Det er muligt at tilkøbe opgradering til 1000/1000 Mbps.

3) Fortrydelse

3.1 Kunden har ret til at træde tilbage fra denne tilslutningsaftale frem til etableringen er påbegyndt på dennes matrikel. Installationen anses for påbegyndt, hvis en hvilken som helst del af den ud- eller invendige installation er påbegyndt. Det kan for eksempel, men ikke udtømmende, være påbegyndt indvendig opsætning af fiberstik, fibermodem eller nedgravning af kundetilslutningsrør.

3.2 For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele Gigabit om dennes beslutning om at fortryde denne tilslutnngsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved e-mail, postbesørget brev eller fax).

3.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

3.4 Hvis kunden udøver fortrydelsesretten i denne tilslutningsaftale, refunderes alle betalinger modtaget fra kunden, dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering som tilbydes, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Gigabit har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Kunden pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

3.5 Ved fortrydelse efter de 14 dages fortrydelsret er ophørt, afholdes alle Gigabits udgifter til  3. part i forbindelse med annulleringen af kunden.


Gigabit ApS
Formervangen 34
2600 Glostrup
Telefon: 71 99 22 30
E-mail: [email protected]
CVR-nr.: 32259790

Vi benytter Cookies. Cookies gør os bedre i stand til at yde en god service for dig
Mere information Ok Afvis cookies